Openingstijden: 

 • maandag 07.00-18.00
 • dinsdag 07.30-21.00
 • woensdag 07.30-18.00
 • donderdag 07.00-18.00
 • vrijdag 07.30-17.00

Manuele lymfedrainage/oedeemtherapie

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen .
Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen in ons lichaam noemen we de "waterhuishouding" 

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. 

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Welke mogelijkheden bieden wij bij Oedeemtherapie? 

 • Manuele lymfedrainage
 • Fibrosegrepen voor ernstig lymfoedeem
 • Ambulante compressietherapie dmv zwachtelen 
 • Oefentherapie en ademhaling
 • Lymftaping
 • Therapeutische Elastische Kous aanmeten (TEK)
 • Endermologie
 • Lymfoedeem komt het meeste voor in een been, een arm of het gelaat. Wanneer u de diagnose lymfoedeem krijgt komt u in aanmerking voor oedeemtherapie. 

De behandeling wordt vooraf met u doorgenomen en afgestemd.